wie zijn wij?

Het LMN staat voor Lokaal Multidisciplinair Netwerk en bestond (bijna) overal in België van 2009-2020. In het LMN van de regio Brugge-Oostende-Houtland werkten Michelle Roels en Kaatje Loeys.

“Wij hielpen verschillende zorgverleners beter samenwerken rond chronische aandoeningen, door iedereen rond de tafel te zetten en goede afspraken te maken. Wij werkten daarbij goed samen met onder andere de huisartsen, de apothekers, de diëtisten, de podologen, de diabeteseducatoren en de ziekenhuizen.

Daarnaast gaven we infosessies om mensen bewust te maken van de gevaren van diabetes en vertellen we waar je als diabeet recht op hebt."

Het LMN hield op met bestaan op 30 juni 2020. De subsidiëring werd stopgezet ten gunste van de eerstelijnszones (onderdeel van de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg, opgestart door minister Jo Vandeurzen).