Chronische zorg

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Zowel huisartsen als diëtisten ervaren dat de samenwerking niet altijd even vlot verloopt. Om de samenwerking te verbeteren is het van belang om een duidelijk overzicht te krijgen over de pijnpunten die beide partijen ondervinden. Mijn onderzoek focust zich enkel op de ervaringen van huisartsen.

Info afkomstig van Extern

Het project rond geïntegreerde chronische zorg wordt nog steeds ijverig verder uitgeschreven. Nu de indiendatum in zicht is, wordt ook de engagementsverklaring verspreid.

Info afkomstig van Extern

Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost?

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het project beroertecoach is nu een kleine 2 maanden lopende. Vandaag zijn er al meer dan 50 patiënten aan de slag op de website www.beroertecoach.be. Over de 6 maanden heen zou men 175 patiënten willen includeren.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Nieuws over 'De Koepel'! Bijgevoegd de zevende nieuwsbrief van het pilootproject geïntegreerde chronsiche zorg van de regio Torhout-Oostende-Veurne (De Koepel).

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Voor de regio Torhout-Oostende-Veurne is er nog steeds een project lopende omtrent geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt. In bijlage de nieuwsbrief met de recentste stand van zaken.

Bij vragen kunt u ook het LMN contacteren!

Info afkomstig van Extern

Vanuit de provinciale afdeling van de diëtistenvereniging wordt er een vorming georganiseerd omtrent emotioneel eten. Wat zijn de aandachtspunten, hoe ga je hier als diëtist mee om? Wat kan je doen bij vermoeden van een emotioneel eetprobleem?

Info afkomstig van Extern

Op 3 mei 2017 geven Yves Devos, Eline Van Zeebroeck en Lien Sercu een praktijklabo rond beweging bij overgewicht.

Info afkomstig van Extern

De Vlaamse beroepsverenigingen van diëtisten, VBVD, organiseert naar jaarlijkse traditie de Week Van De Diëtist van 20 tot 26 maart 2017.

Info afkomstig van Extern

Het pilootproject chronsiche, geïntegreerde zorg De Koepel heeft inmiddels heel wat vorderingen gemaakt. De laatste stand van zaken vind je terug in deze nieuwsbrief.

Info afkomstig van Extern

In een snel veranderende eerstelijnszorg, mogen we de vrijwilligers niet over het hoofd zien. Naast de zorgvrager zelf, de mantelzorger en de professionele zorgverleners, nemen ook zij een belangrijke opdracht op.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Binnen enkele weken is het zover, op 16 februari gaat de langverwachte eerstelijnsconferentie door in THE EGG, in Brussel. Dan komen we te weten welke hervormingen de Vlaamse overheid wil doorvoeren.

Info afkomstig van Extern

Het expertisecentrum voor personen met dementie doet mee aan de Music-For-Life-actie van Studio Brussel. Ze verkopen gadgets voor hun goed doel. Meer informatie vind je in de brief in bijlage.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op 16 februari 2017 geeft minister Jo Vandeurzen het startschot voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het project chronisch geïntegreerde zorg regio Torhout-Oostende-Veurne zit momenteel in de conceptualisatiefase. 31 januari moet er een concreet actieplan ingediend worden en moet er ook een voorstel op tafel liggen omtrent het financiële en ICT-aspect.

Info afkomstig van Extern

U kent ongetwijfeld veel patiënten die gebaat zijn met meer laagdrempelige, dagelijkse beweging als deel van een gezonde leefstijl? In de loop van het voorjaar van 2017 kan u als huisarts patiënten doorverwijzen naar deskundige coaches.

Info afkomstig van Extern

Recent is in Brugge (zoals reeds eerder in Antwerpen, Gent en andere steden) het initiatief TeJo van start gegaan. Het is een laagdrempelige hulpverlening aan jongeren (10-20 jaar), gratis, anoniem als gewenst inzake emotionele problemen. Het wordt door professionelen vrijwillig aangeboden.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op 31 mei is het volgens jaarlijkse traditie Wereld Anti-tabaksdag. Het centrale thema dit jaar is ‘plain packaging’ of de ‘neutrale pakjes’. Neutrale pakjes hebben geen merkspecifieke eigenschappen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Binnen het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge-Oostende-Houtland proberen we een steeds betere samenwerking tussen zorgverleners te faciliteren. Vaak gaan we hierbij inzetten op zorgverleners betrokken bij bepaalde ziektebeelden.

Info afkomstig van Extern

In bijlage kunt u meer info vinden over de Kinecoach-opleidingen. Deze info verkregen wij via Axxon.

Info afkomstig van Extern

In de komende maanden starten verschillende gemeenten/steden een rookstopcursus in groep onder begeleiding van een erkende tabakoloog. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Volgens de Belgische wet is ieder van ons automatisch donor, tenzij men zelf kenbaar maakte dit niet te willen. In de praktijk overleggen artsen met de familie. Het immense verdriet maakt het erg moeilijk om in te stemmen met orgaandonatie.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De nieuwe versies van het behandelingsprotocol secundaire preventie ischemisch CVA en van de steekkaart staan online.

U kunt deze vinden onder 'documenten' of hier:

Info afkomstig van Extern

Gedurende het jaar 2015 werd er, met ondersteuning van LMN Brugge-Oostende-Houtland en Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen, een praktische leidraad voor de detectie, diagnostiek, behandeling en opvolging van ADHD bij kinderen en (jong)volwassenen uitgeschreven.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op de website van Domus Medica kunt u het rapport "Kwalitatieve chronische zorg in Vlaanderen: belemmerende en bevorderende factoren - percepties en meningen van zorgverleners in de eerste lijn" raadplegen.  

Pagina's

Subscribe to Chronische zorg