Diabetes

Info afkomstig van Extern

Het kinderdiabetesteam van AZ Sint-Jan Brugge - Oostende organiseert een educatiedag "Behandeling type 1 diabetes bij kinderen anno 2017" voor verpleegkundigen. Deze dag gaat door op vrijdag 10 november 2017 in het auditorium van AZ Sint-Jan te Brugge.

Info afkomstig van Extern

Op 4 mei organiseert VIVES een studiedag over diabetes.

Het programma ziet er als volgt uit:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Heel wat zorgverleners kregen afgelopen week een pakket folders opgestuurd om te verspreiden naar hun patiënten.

Info afkomstig van Extern

Universiteit Gent zoekt volwassenen met diabetes type 2 voor het doorlopen van de website “Mijn Actieplan”.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Jaarlijks zitten we samen met enkele huisartsen, endocrinologen en (sinds dit jaar) een apotheker om het protocol diabetes type 2 te herzien. Regelmatig komen er nieuwe medicaties bij of zijn er aanpassingen in de evidence based richtlijnen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Vorige week maandag 14/11 was het Werelddiabetesdag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden activiteiten georganiseerd. De LMN van West-Vlaanderen waren van de partij op de markt van Kortrijk, tijdens de maandagmarkt.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De website Gezondheid en Wetenschap zoekt wekelijks de waarheid achter de krantenkoppen uit!

Klik hier om naar het artikel te gaan!

Info afkomstig van Extern

Graag brengen we de e-learningmodule 'Diabetische Voet' van de Diabetes Liga onder de aandacht. Deze is speciaal gericht naar diabeteseducatoren, werkzaam in de 1ste lijn.

Info afkomstig van Extern

De firma Menarini Diagnostics laat weten dat de glucosemeter GlucoMen areo, de GlucoMen areo Sensor, de GlucoJect Dual Plus prikpen en de bijhorende lancetten 33G vanaf 20/07/16 terugbetaald zijn voor diabetespatiënten in een zorgtraject.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Recent werd de nieuwe diabetesconventie goedgekeurd. Dit houdt enkele wijzigingen in.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In bijlage kunt u een artikel van de Diabetes Liga vinden dat duidelijk weergeeft wat de omschakeling van diabetespas naar het zorgmodel/voortraject diabetes type 2 precies inhoudt.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De update van de steekkaarten (versie 2016) staat vandaag online.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Na de geslaagde avond in januari te Brugge, was ook de opkomst in Torhout op 28 april groot!

Info afkomstig van Extern

Vanuit de Diabetes Liga is sinds 1 april een nieuwe e-learningmodule beschikbaar.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Louise Poppe studeert aan de Universiteit Gent.  In het kader van haar doctoraat ontwikkelt zij momenteel  een website en applicatie die mensen zoals u probeert te motiveren en steunen bij het aannemen van een gezondere levensstijl.De nieuwe website en applicatie heeft de bedoeling u te helpen. 

Info afkomstig van Extern

Fityess is de mini-onderneming van de studenten economie van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut. Ze organiseren een reeks bewegingssessies, aan zeer democratische prijzen, bedoeld voor mensen die niet of weinig sporten. Er is geen bepaald niveau van fysieke paraatheid vereist.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wij ontvingen volgende tip vanuit een gemeentebestuur: het ondertekenen van het rijgeschiktheidsattest voor een aangepast rijbewijs dient in het blauw te gebeuren.

Indien dit niet het geval is, moet het attest opnieuw ingevuld worden.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Eind vorige week werden de omzendbrieven met de nieuwe regelgevingen omtrent het voortraject diabetes rondgestuurd vanuit het RIZIV.

Info afkomstig van Extern

In de regio worden midweken over diabetes georganiseerd.

 

Deze gaan door op volgende momenten:
 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Alle diabetespatiënten hebben recht op bepaalde voordelen:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wijziging sinds 1/2/2016:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Sinds mei 2015 biedt LMN BOH aan diëtisten, podologen en diabeteseducatoren het programma Mediris Multi aan. Dit programma laat toe om op een geencrypteerde en veilige manier verslagen te sturen naar huisartsen en specialisten.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In samenwerking met de VIVES Hogeschool organiseert LMN BOH dit jaar opnieuw enkele groepseducaties. Er zijn twee educatie-sessies gepland op dinsdag 2 februari en 16 februari 2016.

Info afkomstig van Extern

De firma Abbott meldt dat er productieproblemen zijn met de zorgtrajectkits, waardoor sommige apothekers deze niet kunnen verkrijgen via hun eigen groothandel en dan een ander merk geven.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Op deze dag wordt er wereldwijd extra aandacht besteed aan diabetes.

Pagina's

Subscribe to Diabetes