Diabetes

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Louise Poppe studeert aan de Universiteit Gent.  In het kader van haar doctoraat ontwikkelt zij momenteel  een website en applicatie die mensen zoals u probeert te motiveren en steunen bij het aannemen van een gezondere levensstijl.De nieuwe website en applicatie heeft de bedoeling u te helpen. 

Info afkomstig van Extern

Fityess is de mini-onderneming van de studenten economie van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut. Ze organiseren een reeks bewegingssessies, aan zeer democratische prijzen, bedoeld voor mensen die niet of weinig sporten. Er is geen bepaald niveau van fysieke paraatheid vereist.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wij ontvingen volgende tip vanuit een gemeentebestuur: het ondertekenen van het rijgeschiktheidsattest voor een aangepast rijbewijs dient in het blauw te gebeuren.

Indien dit niet het geval is, moet het attest opnieuw ingevuld worden.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Eind vorige week werden de omzendbrieven met de nieuwe regelgevingen omtrent het voortraject diabetes rondgestuurd vanuit het RIZIV.

Info afkomstig van Extern

In de regio worden midweken over diabetes georganiseerd.

 

Deze gaan door op volgende momenten:
 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Alle diabetespatiënten hebben recht op bepaalde voordelen:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wijziging sinds 1/2/2016:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Sinds mei 2015 biedt LMN BOH aan diëtisten, podologen en diabeteseducatoren het programma Mediris Multi aan. Dit programma laat toe om op een geencrypteerde en veilige manier verslagen te sturen naar huisartsen en specialisten.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In samenwerking met de VIVES Hogeschool organiseert LMN BOH dit jaar opnieuw enkele groepseducaties. Er zijn twee educatie-sessies gepland op dinsdag 2 februari en 16 februari 2016.

Info afkomstig van Extern

De firma Abbott meldt dat er productieproblemen zijn met de zorgtrajectkits, waardoor sommige apothekers deze niet kunnen verkrijgen via hun eigen groothandel en dan een ander merk geven.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Op deze dag wordt er wereldwijd extra aandacht besteed aan diabetes.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wanneer de diagnose diabetes met de patiënt besproken wordt, is het van belang eveneens het aangepast rijbewijs te bespreken.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Hieronder vindt u meer info over het 8ste symposium van de Beroepsvereniging Vlaamse Diabetesverpleegkundigen (BVVDV).

Het symposium gaat door op vrijdag 16 oktober 2015 te Elewijt-Zemst.

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Zoals eerder vermeld, besliste de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen om een generiek zorgmodel te ontwikkelen voor alle patiënten met diabetes type 2, vanaf de diagnose tot het

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De West-Vlaamse LMN's hebben alweer de handen in elkaar geslagen om infomomenten te organiseren voor alle educatoren uit de provincie, zowel 1ste als 2de lijn.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Recent verscheen in het Nationaal akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen een artikel over de verdere ontwikkeling van de zorgtrajecten.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De diabetes infobeurs, die plaatsvond op Wereld Diabetes Dag 14 november 2014, was een waar succes!

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Volgende week is het de diabetes infobeurs van LMN BOH! Dit is echter niet toevallig op de werelddiabetesdag. In tal van Vlaamse steden en gemeenten worden in die week initiatieven op poten gezet.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op Werelddiabetesdag, vrijdag 14 november 2014, organiseert het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Brugge – Oostende – Houtland in samenwerking met Stad Oostende en tal van andere partners, een gratis infomarkt diabetes.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op woensdagnamiddag 22 oktober organiseert LMN BOH voor de eerste keer een training voor educatoren die willen leren werken met de Conversation Maps van Lily Diabetes. Deze boeiende leertechniek wil diabetespatiënten op een interactieve wijze laten meedenken over hun diabetes.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op 14 november is het, naast werelddiabetesdag, ook infomarkt diabetes te Oostende. Op deze informatiemarkt zijn tal van (para)medici aanwezig die diabetici kunnen begeleiden bij hun behandeling.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Dit voorjaar lanceerde LMN BOH een nieuw initiatief: de groepseducatie. In kleine groepen werden verschillende aspecten van diabetes op een interactieve manier aangehaald. De sessies werden gratis aangeboden en begeleid door een erkend diabeteseducator.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Over gezonde voeding bij diabetes heersen jammer genoeg nog steeds heel wat hardnekkige mythes en foutieve opvattingen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Voetproblemen komen frequent voor bij diabetes en kunnen de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving ernstig aantasten. Van de patiënten met type 2 diabetes ontwikkelt 25% ooit voetproblemen. Elke 30 seconden wordt er in de wereld een been geamputeerd ten gevolge van diabetes.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In het voorjaar worden binnen LMN Brugge - Oostende - Houtland groepssessies diabeteseducatie georganiseerd. Als arts kan u uw diabetespatiënten doorverwijzen naar deze sessies.

Pagina's

Subscribe to Diabetes