Diabetes

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het is niet steeds even eenvoudig de huidige diabetessystemen te onderscheiden. Binnen elk systeem zijn er verscheidene regelgevingen omtrent inclusie of consultaties bij paramedici. Ook de terugbetalingsvoorwaarden en nomenclatuurnummers  verschillen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Sinds het voorjaar van 2013 zijn in heel België de nieuwe elektronische rijbewijzen ingevoerd in navolging van een nieuwe Europese wetgeving. De Diabetes Liga maakte een handig overzicht op over wat dit inhoudt voor een diabetespatiënt.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Door een fabricageprobleem met de Novomix30 FlexPen (voorgevulde insulinepen) op Europees niveau, bevat een klein deel van de producten die momenteel op de Belgische markt circuleren mogelijk niet de juiste hoeveelheid insuline.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Vanuit het Universitair Ziekenhuis Gent en de Universiteit van Tilburg (Nederland) is een gezamenlijk initiatief gestart om de noden en behoeften van diabetespatiënten in Vlaanderen beter in kaart te brengen: ‘Leef met diabetes’.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Heel wat diabeteseducatoren, en voornamelijk pas afgestudeerde educatoren, blijken nood te hebben aan een houvast tijdens het geven van educatie in de 1e lijn. Sommigen onder hen ontwikkelen eigen brochures of werkmateriaal en besteden hier heel wat kostbare tijd aan.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten mogen niet in de gewone vuilzak of in de PMD-zak gegooid worden, dit om prikongevallen te vermijden. Ook de lege plastic drankflessen mogen niet meer gebruikt worden om opgevuld te worden met injectiemateriaal.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op woensdag 14 november 2012, de Wereld Diabetes Dag, ging de infomarkt diabetes door.

De infomarkt lokte heel wat geïnteresseerden! Uit een eerste schatting bleek dat er ruim 600 bezoekers waren.

De studenten verpleegkunde van KHBO begeleidden de bezoekers langs alle standen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Via deze link kunt u de reportage bekijken die op Focus vertoond werd over de informatie- en sensibilisatiecampagne over diabetes te Brugge: 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

'Diabetes: ook bij jou in de buurt!'

In ons land zijn er meer dan 600.000 mensen met diabetes. Minstens een derde hiervan weet niet dat ze de ziekte heeft. Diabetes wordt nochtans best zo snel mogelijk opgespoord en behandeld.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

'Diabetes: ook bij jou in de buurt!'

In ons land zijn er meer dan 600.000 mensen met diabetes. Minstens een derde hiervan weet niet dat ze de ziekte heeft. Diabetes wordt nochtans best zo snel mogelijk opgespoord en behandeld.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wanneer de diagnose diabetes met de patiënt besproken wordt, is het van belang eveneens het aangepast rijbewijs te bespreken.

Pagina's

Subscribe to Diabetes