Zorgtrajecten

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Hieronder en in bijlage kunt u de informatie vinden die wij vanuit het RIZIV ontvingen.

Het gaat om aanpassingen aan de regelgeving voor de zorgtrajecten en ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 / voortraject’. Deze aanpassingen gaan in vanaf 1 mei 2018.  


 

Info afkomstig van Extern

Het RIZIV bezorgde ons onderstaande informatie:

 

Verlenging registratieperiode

We willen alle huisartsen/geregistreerde huisartsengroepering maximaal de kans geven om de gegevens over hun patiënten met een zorgtraject te registreren.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Tot 31 december 2017 moet u als de huisarts/geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV).

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op de website van het RIZIV kunt u lezen hoe u uw RIZIV-nummer als podoloog of diëtist verkrijgt:

 

 

 

 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Graag herinneren wij de diabeteseducatoren aan de samenwerkingsovereenkomst educator – conventie – LMN:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op de provinciale navorming voor apothekers over de zorgtrajecten telden we zo'n 125-tal aanwezigen! We kunnen dus zeker en vast van een succes spreken.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In 2014 sloten huisartsen 10.420 nieuwe contracten af met patiënten voor een zorgtraject diabetes. Dat is het hoogste aantal nieuwe contracten sinds 2011.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Ook dit jaar organiseren LMN Oost-Meetjesland, LMN West-Meetjesland, LMN Brugge-Oostende-Houtland en de conventiecentra uit de regio een gratis coaching voor diabeteseducatoren uit de eerste lijn. Deze coaching gaat door op vrijdagnamiddag 23 oktober 2015.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In het verleden werden zorgtrajecten regelmatig stopgezet, wanneer het ziekenfonds merkte dat voorwaarden van het zorgtraject diabetes en CNI niet nageleefd werden.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Vanuit het RIZIV kregen wij de melding dat de Vlaamse mutualiteiten vanaf 1 november 2014 opnieuw brieven schrijven naar huisartsen wanneer het zorgtraject van één of meerdere patiënten werd stopgezet.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Af en toe krijgen wij vragen over het materiaalvoorschrift binnen de zorgtrajecten. Wij vatten dit voor u samen. Bij vragen kan u steeds contact met ons opnemen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op www.zorgtraject.be is het globaal evaluatierapport van de zorgtrajecten terug te vinden. De evaluatie is positief: verbetering van de kwaliteit van zorg, tevreden patiënten, succes van de gegevensinzameling.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging van het zorgtraject m.b.t. de contacten met de specialisten werden uitgebreid:

 

 

 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Een ontwerp KB dat het KB zorgtrajecten wijzigt, werd op 18/11/2013 goedgekeurd. Dit KB voorziet een regeling voor de zorgtrajecten die werden stopgezet en voor het hervatten van een ZT.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het aantal zorgtrajecten op 30 december 2012 werd bekend gemaakt door het RIZIV, meer info op www.zorgtraject.be en onderaan in bijlage.

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In 2012 hebt u, als  huisarts, gegevens van uw zorgtrajectpatiënten geregistreerd via de webtoepassing ACHIL.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De eerste zorgtrajecten CNI lopen af op 31/5/2013.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De nieuwe regelgeving, die met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2009 in gaat, geeft aan dat de patiënt jaarlijks minstens 1 maal op raadpleging bij  een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract diabetes type 2 / CNI kan ondertekenen) moet gaan.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De onderzoeksequipe VUB-OPIH (Vrije Universiteit Brussel) voert in opdracht van het RIZIV een onderzoek uit naar de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Sinds kort zijn drie nieuwe documenten beschikbaar op onze website.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op initiatief van LMN Pajottenland en LMN Halle en Omgeving werden deze mooie kortfilms gemaakt  met medewerking van zorgverleners werkzaam in deze regio's.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

1. Diabeteseducator

Bij de opstart van het zorgtraject diabetes werd er reeds doorverwezen naar de diabeteseducator voor opstarteducatie. Graag herinneren wij u aan twee andere vormen van educatie: opvolgeducatie en extra educatie bij problemen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Drie jaar na het uitschrijven van het eerste voorschrift, heeft de patiënt binnen het zorgtraject recht op een nieuwe glucosemeter.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op vrijdag 7 december vindt de navorming voor de diabeteseducatoren uit de 1ste lijn plaats.

Pagina's

Subscribe to Zorgtrajecten