Zorgtrajecten

Info afkomstig van Extern

Het RIZIV bezorgde ons onderstaande informatie:

 

Verlenging registratieperiode

We willen alle huisartsen/geregistreerde huisartsengroepering maximaal de kans geven om de gegevens over hun patiënten met een zorgtraject te registreren.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Tot 31 december 2017 moet u als de huisarts/geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV).

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op de website van het RIZIV kunt u lezen hoe u uw RIZIV-nummer als podoloog of diëtist verkrijgt:

 

 

 

 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Graag herinneren wij de diabeteseducatoren aan de samenwerkingsovereenkomst educator – conventie – LMN:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op de provinciale navorming voor apothekers over de zorgtrajecten telden we zo'n 125-tal aanwezigen! We kunnen dus zeker en vast van een succes spreken.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In 2014 sloten huisartsen 10.420 nieuwe contracten af met patiënten voor een zorgtraject diabetes. Dat is het hoogste aantal nieuwe contracten sinds 2011.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Ook dit jaar organiseren LMN Oost-Meetjesland, LMN West-Meetjesland, LMN Brugge-Oostende-Houtland en de conventiecentra uit de regio een gratis coaching voor diabeteseducatoren uit de eerste lijn. Deze coaching gaat door op vrijdagnamiddag 23 oktober 2015.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In het verleden werden zorgtrajecten regelmatig stopgezet, wanneer het ziekenfonds merkte dat voorwaarden van het zorgtraject diabetes en CNI niet nageleefd werden.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Vanuit het RIZIV kregen wij de melding dat de Vlaamse mutualiteiten vanaf 1 november 2014 opnieuw brieven schrijven naar huisartsen wanneer het zorgtraject van één of meerdere patiënten werd stopgezet.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Af en toe krijgen wij vragen over het materiaalvoorschrift binnen de zorgtrajecten. Wij vatten dit voor u samen. Bij vragen kan u steeds contact met ons opnemen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op www.zorgtraject.be is het globaal evaluatierapport van de zorgtrajecten terug te vinden. De evaluatie is positief: verbetering van de kwaliteit van zorg, tevreden patiënten, succes van de gegevensinzameling.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging van het zorgtraject m.b.t. de contacten met de specialisten werden uitgebreid:

 

 

 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Een ontwerp KB dat het KB zorgtrajecten wijzigt, werd op 18/11/2013 goedgekeurd. Dit KB voorziet een regeling voor de zorgtrajecten die werden stopgezet en voor het hervatten van een ZT.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het aantal zorgtrajecten op 30 december 2012 werd bekend gemaakt door het RIZIV, meer info op www.zorgtraject.be en onderaan in bijlage.

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

In 2012 hebt u, als  huisarts, gegevens van uw zorgtrajectpatiënten geregistreerd via de webtoepassing ACHIL.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De eerste zorgtrajecten CNI lopen af op 31/5/2013.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De nieuwe regelgeving, die met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2009 in gaat, geeft aan dat de patiënt jaarlijks minstens 1 maal op raadpleging bij  een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract diabetes type 2 / CNI kan ondertekenen) moet gaan.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De onderzoeksequipe VUB-OPIH (Vrije Universiteit Brussel) voert in opdracht van het RIZIV een onderzoek uit naar de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Sinds kort zijn drie nieuwe documenten beschikbaar op onze website.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op initiatief van LMN Pajottenland en LMN Halle en Omgeving werden deze mooie kortfilms gemaakt  met medewerking van zorgverleners werkzaam in deze regio's.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

1. Diabeteseducator

Bij de opstart van het zorgtraject diabetes werd er reeds doorverwezen naar de diabeteseducator voor opstarteducatie. Graag herinneren wij u aan twee andere vormen van educatie: opvolgeducatie en extra educatie bij problemen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Drie jaar na het uitschrijven van het eerste voorschrift, heeft de patiënt binnen het zorgtraject recht op een nieuwe glucosemeter.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op vrijdag 7 december vindt de navorming voor de diabeteseducatoren uit de 1ste lijn plaats.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het RIZIV stelde een enquête op om de diabeteseducatoren te bevragen in kader van de evaluatie van de zorgtrajecten. De enquête is gericht aan de diabeteseducatoren actief in de 1e lijn.

Pagina's

Subscribe to Zorgtrajecten