Verlenging Zorgtraject tijdens Corona

Voor het jaar 2020 versoepelt het RIZIV de voorwaarden voor de verlenging van het zorgtraject:

  • Het aantal raadplegingen of bezoeken door de huisarts wordt voor het jaar 2020 verminderd van 2 naar 1;
  • De referentieperiode voor de jaarlijkse raadpleging bij een arts-specialist wordt in 2020 eenmalig verlengd tot 24 maanden;
  • Er wordt voor het jaar 2020 niet gecontroleerd of de ondertekenende huisarts het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier heeft aangerekend.

Vragen?

Meer info via: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/uitstel-niet-dringende-zorg...

Extra: HET OVERZICHT VAN ALLE ZORGSYSTEMEN VINDT U IN BIJLAGE.
Neem voor 30 juni 2020 nog contact op bij onduidelijkheden, vanaf 1 juli bestaat het LMN niet meer. Alle vragen kan u dan rechtstreeks richten aan het RIZIV.

 

 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland