LOKs

LOK aanbod vanaf 2020

1. Eenlijn.be

Het project éénlijn.be heeft als doelstelling de interdisciplinaire samenwerking (inclusief gegevensdeling) tussen de eerstelijnsactoren binnen de eerstelijnszones te verbeteren. En het gebruik van eGezondheidsdiensten met het oog op doelgerichte zorg, bij de eerstelijnsactoren meer ingang doen vinden. Eénlijn.be biedt de nodige ondersteuning om deze doelstellingen te realiseren zodat eerstelijnsactoren efficiënt en kwaliteitsvol (medische) gegevens (digitaal) kunnen delen door gebruik te maken van eGezondheidsdiensten. Dit door middel van opleidingen (klassikaal, webinar, e-learning) en telefonische helpdesk. Éénlijn.be is een project gefinancierd door VIVEL vzw (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn).

Meer info via https://www.eenlijn.be/ 

 

2. Chronische nierinsufficiëntie

In deze LOK wordt er dieper ingegaan op diverse aspecten van CNI. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • de conservatieve aanpak van de patiënt met chronische nierinsufficiëntie
  • medicatieaanpassingen bij chronische nierinsufficiëntie
  • een nieuwe zorgvisie bij de patiënt met eindstadium nierfalen

Interesse in dit thema? Neem contact op met een nefroloog uit uw regio!

3. Diabetes Type 2

In deze LOK wordt er dieper ingegaan op diverse aspecten van diabetes. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Opstart insuline/ incretinemimetica
  • Nieuwe orale antidiabetica
  • Casus-besprekingen
  • ...

Interesse in dit thema? Neem contact op met een endocrinoloog uit uw regio!

4. De meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking

Een avond met als thema het multidisciplinaire samenwerken in de chronische zorg. Er zijn heel wat eerstelijnszorgverstrekkers die u heel wat info kunnen bijbrengen! Zo zijn diabeteseducatoren, diëtisten, podologen, apothekers of een combinatie van verschillende beroepsgroepen steeds bereid om met u in overleg te gaan, casussen te bespreken.... 

Interesse in deze vorming? Neem contact op met de zorgverleners uit uw regio via de sociale kaart of via uw eerstelijnszone!
 

5. Verschillende thema's omtrent palliatieve zorg (Netwerk Palliatieve Zorg)

- Palliatieve zorg gisteren, vandaag en morgen: Van waaruit is palliatieve zorg ontstaan en hoe is het tot op de dag van vandaag geëvolueerd? Hoe is palliatieve zorg nu georganiseerd? Welke nieuwe trends zien we in ontwikkeling? Definitie van palliatieve patiënt en de verruiming van deze definitie. Hoe kan een palliatieve patiënt gedetecteerd worden? Welke instrumenten zijn hiervoor bruikbaar. Toelichting van dergelijk instrument, nl. Pict.

- Palliatieve zorg en euthanasie: Schetsen van het wettelijk kader van euthanasie. Hoe wordt binnen palliatieve zorg en specifiek binnen de palliatieve thuiszorg met euthanasievragen omgegaan. Ontkrachten van misverstanden en onduidelijkheden.

- Pijn- en symptoomcontrole binnen palliatieve zorg: Wat is pijn? Hoe ontstaat die pijn? Hoe kan pijn op een goede manier behandeld worden?Nieuwe ontwikkelingen en farmacologische evoluties op vlak van pijn- en symptoomcontrole.

- Richtlijn palliatieve sedatie: Wat is palliatieve sedatie? Schetsen van een algemeen kader. Ontluisteren van een aantal mythes en misverstanden. Wat is palliatieve sedatie niet? Toelichting vanuit praktijkervaring: voorwaarden, voorbereiding, het gebruik van sedativa, opvolging, …

Sprekers: een palliatief arts en een palliatief verpleegkundige verbonden aan vzw Heidehuis

Prijs: 125 euro

Locatie: u wordt uitgenodigd in het Heidehuis, Fazantendreef 11, 8200 Sint Michiels. We leiden u graag ook even rond in ons palliatief dagcentrum.

 

 

=> Denkt u er aan om een medisch-farmaceutisch overleg te organiseren? Kijk dan zeker eens hier.

=> Daarnaast heeft ook Domus Medica een uitgebreid aanbod aan navormingen.