LOKs

 LOK aanbod 2018-2019

1. Eenlijn.be - Spoor 1 (LMN)

 • Bent u reeds op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op vlak van eHealth?
 • Is uw praktijk al voorzien van alle mogelijke communicatie tools die er zijn?
 • Kan u aan de slag met een Sumehr, Hubs, MyCareNet, enz.?

Eénlijn is een samenwerking van verschillende actoren die navormingen aanbiedt omtrent deze nieuwe ontwikkelingen. Spoor 1 is een multidisciplinaire groepssessie waarin een de eHealth diensten en functies die nu of zeer binnenkort beschikbaar zijn worden toegelicht: wat u ermee kan doen, hoe ze werken, welke gegevens u ermee kan delen, enz. De bedoeling van deze sessie is inzicht te geven en (lokaal) af te stemmen wanneer men wat gaat (samen) gebruiken.

Spreker: éénlijn-trainer (vaak arts of apotheker)

Prijs: Gratis

2. Het aanbod in de eerste lijn: diensten, organisaties en zorgverstrekkers (LMN)

Deze navorming biedt een overzicht van de verschillende diensten, organisaties en zorgverleners in eerste lijn en wordt gegeven door SEL NWV en LMN BOH. Op een beknopte manier wordt toegelicht waarvoor u welke patiënt kunt doorverwijzen. Bovendien krijgt u een overzicht met lokale contactgegevens mee.

Spreker: Netwerkcoördinator & SEL-medewerker

Prijs: Gratis

3. Chronische nierinsufficiëntie (LMN)

In deze LOK wordt er dieper ingegaan op diverse aspecten van CNI. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • de conservatieve aanpak van de patiënt met chronische nierinsufficiëntie
 • medicatieaanpassingen bij chronische nierinsufficiëntie
 • een nieuwe zorgvisie bij de patiënt met eindstadium nierfalen

Spreker: Nefroloog uit de regio

Prijs: Gratis

4. Diabetes Type 2 (LMN)

In deze LOK wordt er dieper ingegaan op diverse aspecten van diabetes. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Opstart insuline/ incretinemimetica
 • Nieuwe orale antidiabetica
 • Casus-besprekingen
 • ...

Spreker: Endocrinoloog uit de regio

Prijs: Gratis

5. De meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking (LMN)

Een avond met als thema het multidisciplinaire samenwerken in de chronische zorg. Mogelijke sprekers zijn diabeteseducatoren, diëtisten, podologen, apothekers of een combinatie van verschillende beroepsgroepen. Er wordt ingegaan op wat de verschillende beroepsgroepen als meerwaarde kunnen bieden in de behandeling van diabetes of chronische nierinsufficiëntie. Er is ruimte voorzien voor discussie en vragen.

Spreker: diabeteseducator en/of podoloog en/of diëtist en/of apotheker uit de regio

Prijs: Gratis
 

6. Verschillende thema's omtrent palliatieve zorg (Netwerk Palliatieve Zorg)

- Palliatieve zorg gisteren, vandaag en morgen: Van waaruit is palliatieve zorg ontstaan en hoe is het tot op de dag van vandaag geëvolueerd? Hoe is palliatieve zorg nu georganiseerd? Welke nieuwe trends zien we in ontwikkeling? Definitie van palliatieve patiënt en de verruiming van deze definitie. Hoe kan een palliatieve patiënt gedetecteerd worden? Welke instrumenten zijn hiervoor bruikbaar. Toelichting van dergelijk instrument, nl. Pict.

- Palliatieve zorg en euthanasie: Schetsen van het wettelijk kader van euthanasie. Hoe wordt binnen palliatieve zorg en specifiek binnen de palliatieve thuiszorg met euthanasievragen omgegaan. Ontkrachten van misverstanden en onduidelijkheden.

- Pijn- en symptoomcontrole binnen palliatieve zorg: Wat is pijn? Hoe ontstaat die pijn? Hoe kan pijn op een goede manier behandeld worden?Nieuwe ontwikkelingen en farmacologische evoluties op vlak van pijn- en symptoomcontrole.

- Richtlijn palliatieve sedatie: Wat is palliatieve sedatie? Schetsen van een algemeen kader. Ontluisteren van een aantal mythes en misverstanden. Wat is palliatieve sedatie niet? Toelichting vanuit praktijkervaring: voorwaarden, voorbereiding, het gebruik van sedativa, opvolging, …

Sprekers: een palliatief arts en een palliatief verpleegkundige verbonden aan vzw Heidehuis

Prijs: 125 euro

Locatie: u wordt uitgenodigd in het Heidehuis, Fazantendreef 11, 8200 Sint Michiels. We leiden u graag ook even rond in ons palliatief dagcentrum.

7. Verdieping multidisciplinair overleg (SEL)

Vorming i.k.v. MDO:

 • Overleg psychiatrische patiënt (wat is OPP, welke zijn de voorwaarden, hoe een begeleidingsplan opmaken, wie is vergoedbaar?)
 • Organisatie multidisciplinair overleg (MDO) (organisatie, formulieren, wie is vergoedbaar?)
 • Rol en taak van de aanwezigen op het overleg

Spreker: SEL-medewerker

Prijs: Gratis

 

 

=> Denkt u er aan om een medisch-farmaceutisch overleg te organiseren? Kijk dan zeker eens hier.

=> Daarnaast heeft ook Domus Medica een uitgebreid aanbod aan navormingen.