Criteria Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

Patiënten die in het zorgtraject CNI worden opgenomen, dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:

Medische voorwaarden

Inclusiecriteria

chronische nierinsufficiëntie gedefinieerd als

  • een berekende GFR <45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

en/of

  • een proteïnurie > 1g per dag een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

+

  • de patiënt is ouder dan 18 jaar
  • de patiënt is niet in dialyse en onderging geen niertransplantatie
  • de patiënt is in staat tot ambulante follow-up.

 

Andere voorwaarden

  • het globaal medisch dossier wordt beheerd door de huisarts die het traject opstart
  • de patiënt raadpleegt ten minste 2 maal per jaar de huisarts en ten minste 1 maal per jaar de specialist
  • het zorgtrajectcontract wordt ondertekend