Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus is een chronische, niet geneesbare aandoening. Daarom is het van groot belang dat deze patiënten goed opgevolgd worden. Vanuit de Federale overheid zijn er verschillende 'zorgsystemen'  voor patiënten met diabetes, waarbij elk systeem bepaalde terugbetalingsvoordelen heeft. Een kort overzicht... die je ook hier in een mooi schema kunt terugvinden.

1. Voor patiënten die net de diagnose diabetes type 2 kregen en enkel op voedingsaanpassingen of een lichte orale therpaie staan, is er het voortraject diabetes type 2 (de vroegere diabetespas).

 • De GMD-houdende arts dient geen notificatieformulier meer op te sturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, jaarlijkse attestering van NN 102852 is voldoende.
 • De arts dient enkele parameters bij te houden. Deze parameters (verzameld in het zorgprotocol) kunnen systematisch opgeladen worden van uw computer voor onderzoek.
 • Voordeel voor de patiënt: gedeeltelijke terugbetaling voor diëtist (2 x 30min) en podoloog (2 x 45min) per kalenderjaar. voor een bepaalde doelgroep (patiënten tussen 15-69 jaar met een verhoogd cardiovasculair risico of een BMI hoger dan 30) zijn er 4 gratis educatiesessies voorzien, gegeven door een apotheker, een diëtist, een educator, een verpleegkundige (enkel aan huis) of een kinesitherapeut (enkel in groep).

2. Voor diabetes type 2 patiënten die op maximale orale therapie staan, of die 1 of 2 keer inspuiten, is er het zorgtraject diabetes type 2.

 • De GMD-houdende arts hoeft niet jaarlijks te attesteren, maar tekent eenmalig het zorgtrajectcontract (samen met patiënt en specialist).
 • voor de opvolging van deze païënt ontvangt de huisarts 80euro/jaar.
 • Voordeel voor de patiënt:
  • Gratis materiaal voor wie insuline/incretine moet inspuiten.
  • Mits doorverwijzing 5 gratis educatiesessies per kalenderjaar bij een diabeteseducator . Eénmalig kan de patiënt recht hebben op 5 bijkomende sessies.
  • Mits doorverwijzing 2 terugbetaalde sessies bij diëtist (2x30 min) en podoloog (mogelijk vanaf risicogroep 1) (2x45 min)
  • Volledige terugbetaling remgeld bij de huisartsenconsulten.

3. Diabetes type 1-patiënten, personen met zwangerschapsdiabetes, diabetes type 2 patiënten met meer dan 2 inspuitingen (of 2 in combinatie met incretines) worden meestal opgevolgd in de diabetesconventie.

 • Het hebben van een GMD bij de huisarts is een verplichting voor de conventie.
 • Materiaal, educatie en voedingsadvies wordt in het ziekenhuis gegeven. Het ziekenhuis ontvangt een forfait om deze zorg te voorzien.
 • De huisarts of specialist kan doorverwijzen naar een podoloog indien nodig. Dit is mogelijk vanaf risicogroep 1 (neuropathie).
 • Voordeel voor de patiënt: Gratis materiaal, diabeteseducatie en dieetadvies, gedeeltelijke terugbetaling podoloog (in 1ste of 2de lijn).