2de verplichte gegevensverzameling zorgtrajecten

Tot 31 december 2017 moet u als de huisarts/geregistreerde huisartsengroepering bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV). Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten.

In de loop van de maand oktober krijgt u hierover een brief.

Voor welke patiënten en wanneer gegevens overmaken ?

Tot 31 december 2017 maakt u gegevens over van de patiënten:

  • die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
  • waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.

Lijst patiënten met een zorgtraject

Om u te helpen bij het opzoeken van uw patiënten met een zorgtraject, zal het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) u begin november een lijst sturen met uw patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.

Hoe de gegevens overmaken ?

U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform:

  1. of via automatische extractie uit zijn EMD (elektronisch medisch dossier)
  2. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘Healthdata for primary care’ (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/

Gebruikershandleiding van de webtoepassing, lijst van de EMD en specifieke info per EMD

Stappen voor de gegevensoverdracht (pdf)

Let op : alle EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC

Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017.

Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :

Welke gegevens overmaken?

Gegevens (docx)

Welke feedback over deze gegevens?

De volgende feedback is gepland:

  • Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
  • Een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve uzelf is in staat kennis te nemen van uw individuele feedback.

Contact

Contact Center Healthdata (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)

support.healthdata@wiv-isp.be

02/739 01 42 van 9 tot 17 uur

Documenten

 

Bron info: www.zorgtraject.be

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland