Diabetesstudie Wit Gele Kruis

Vanuit de federatie van Wit Gele Kruis, start ism UZ Gent een diabetesstudie over de samenstelling van het diabetesteam en ieders rol in dit team. (meer info in bijlage). Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen wordt gewerkt met focusgroepen met leden vanuit alle disciplines alsook patiënten en mantelzorgers. Voor de focusgroep West en Oost-Vlaanderen is men op zoek naar zorgverstrekkers vanuit de verschillende disciplines.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Marc Christiaens (marc.christiaens@wgkwvl.be).

Info afkomstig van Extern