Groepseducatie bij mix van patiënten voor- en zorgtraject

Mag je als educator groepseducaties geven aan een mix van patiënten met een voortraject én een zorgtraject diabetes?.

Het antwoord van de Federale Overheid was duidelijk. Dit mag niet. Patiënten met een voortraject zitten in een vroeger ziektestadium, hebben een minder complexe behandeling en minder verwikkelingen ten gevolge van hun diabetes type 2 ten opzichte van zorgtrajectpatiënten. De inhoud van de educatie zal dus anders zijn. Zo komt er in de voortraject-educatie vooral algemene info over de ziekte en levensstijl aan bod, terwijl er in zorgtraject-educatie ook gesproken wordt over de insulinebehandeling en het omgaan met complicaties.

Ook de nomenclatuurcodes voor beide groepen komen niet overeen.

Een gewaarschuwd man/vrouw/x...

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland