Oproep tot vorming van eerstelijnszones

In februari 2017 vond de eerstelijnsconferentie plaats. Hier werden de toekomstige hervormingen van de eerste lijn besproken.

Afgelopen vrijdag kregen we de oproep voor de vorming van eerstelijnszones in de bus, waarin de Vlaamse overheid alle actoren die actief zijn in de eerste lijn oproept om mee uitvoering te geven aan de conclusies van deze eerstelijnsconferentie.

De ondersteuning van de zorgactoren zal zo decentraal mogelijk georganiseerd worden in een 60-tal eerstelijnszones. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Meer info kunt u hier lezen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/reorganisatie-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen

Uiteraard kunt u ons ook aanspreken met uw vragen over deze hervorming.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland