Preoperatieve documenten en richtlijnen online

Vanaf heden zijn de preoperatieve documenten en bijhorende richtlijnen voor de arts terug te vinden op onze website (onder "documenten" - "chronische zorg" - "protocollen"). De protocollen kwamen tot stand door een samenwerking tussen HABO vzw, HAK Middenkust, HIJW, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas, AZ Damiaan, AZ Zeno & AZ SAV.

Per regio (combinatie ziekenhuis - huisartenkring) werd een preoperatief document opgesteld. Het document met richtlijnen is voor alle regio's gelijk.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland