Verlenging registratieperiode zorgtrajecten (bericht RIZIV)

Het RIZIV bezorgde ons onderstaande informatie:

 

Verlenging registratieperiode

We willen alle huisartsen/geregistreerde huisartsengroepering maximaal de kans geven om de gegevens over hun patiënten met een zorgtraject te registreren.

Daarom hebben wij de registratieperiode verlengd tot 31 januari 2018 (in plaats van 31 december 2017).

Momenteel zijn er al gegevens geregistreerd voor 1 op 3 patiënten.

In bijlage een grafiek met meer details

Via https://support.healthdata.be/articles/nl_NL/Support_Article/HD4PRC/ kunt u dagelijks de evolutie van het aantal registraties volgen

Vanavond zullen wij de verlenging meedelen via www.riziv.be.

Momenteel kunnen wij de info niet publiceren op www.zorgtraject.be en geen newsalert sturen, maar wij zoeken naar een oplossing. 

Info afkomstig van Extern