Vorming rond eetstoornissen en overgewicht voor artsen (Eetexpert)

Vorming rond eetstoornissen en overgewicht voor artsen (Eetexpert)

 

Eetstoornissen en overgewicht in de huisartsenpraktijk i.s.m. Domus Medica

Leuven, 24 maart 2018

 

Op welke signalen moet de huisarts letten om een patiënt met een eetstoornis te detecteren?
Welke lichamelijke gevolgen hebben eetstoornissen en obesitas?
Hoe kan de huisarts deze opvolgen?

 

Programma

Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten die een eetstoornis ontwikkelen. Daarnaast zijn ook overgewicht en obesitas veelvoorkomende problematieken in de praktijk, ondanks dat dit niet altijd de hulpvraag van de patiënt is. Gezien de impact op de levenskwaliteit van hun patiënten, vragen huisartsen zich af wat ze vroegtijdig kunnen doen. Deze vorming biedt een houvast bij vroegtijdige detectie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen in de huisartsenpraktijk. Dr. Maura Sisk licht toe welke rol de huisarts hierin speelt en biedt concrete handvatten. Vervolgens belicht dr. Martine Docx de op te volgen somatische aspecten van eetstoornissen en obesitas.

Om je voor te bereiden op deze vorming bieden we je graag onze e-learnings rond overgewicht en eetstoornissen aan, met accreditering voor artsen. De e-learning rond overgewicht vind je hier Om gratis toegang te krijgen tot de e-learning rond eetstoornissen: vermeld je interesse op het inschrijvingsformulier voor deze vorming, bij "opmerkingen".

 

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot huisartsen en andere artsen die interesse hebben in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen. Accreditering wordt aangevraagd bij de werkgroep Ethiek en Economie.

 

Docenten

Dr. Martine Docx is kinderarts in het Koningin Paola Kinderziekenhuis (ZNA, afdeling pediatrie) en consulent (ZNA-UKJA-dienst eetstoornissen). Ze is gespecialiseerd in kindernefrologie en de behandeling van eetstoornissen.

Dr. Maura Sisk is huisarts en werkzaam in het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven. Ze is lid van de adviesraad van Eetexpert en werkte mee aan het nieuwe ondersteuningsmateriaal rond de detectie en somatische opvolging van eetstoornissen.

 

Praktische informatie

Wanneer:    24/03/2018, van 9u30 tot 12u30

Waar:          Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11, 3010 Leuven, Restozaal

Kostprijs:     Abonnees    Eetexpert/Domus Medica:      40€

                   Niet-abonnees Eetexpert:        60€

Inschrijvingsmodaliteiten: Inschrijven gebeurt via onze vormingsagenda. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen. We rekenen erop dat je asap en uiterlijk 1 week voor de vorming betaalt op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding ‘Workshop 24/03/2018 + je naam’. Annuleringsvoorwaarden: zie website.

Organiserend comité: Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. De Cort, I. Ulens, A. Vandeputte.

 

 

Info afkomstig van Extern