Nieuwsoverzicht

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Na de geslaagde avond in januari te Brugge, was ook de opkomst in Torhout op 28 april groot!

Info afkomstig van Extern

Vanuit de Diabetes Liga is sinds 1 april een nieuwe e-learningmodule beschikbaar.

Info afkomstig van Extern

In bijlage kunt u de meest recente info over het Vitalink-clusterproject terug vinden.

Info afkomstig van Extern

Eénlijn.be gaf ons onderstaande info i.v.m. 'webinars' en opleidingen door. 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Binnen het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge-Oostende-Houtland proberen we een steeds betere samenwerking tussen zorgverleners te faciliteren. Vaak gaan we hierbij inzetten op zorgverleners betrokken bij bepaalde ziektebeelden.

Info afkomstig van Extern

In bijlage kunt u meer info vinden over de Kinecoach-opleidingen. Deze info verkregen wij via Axxon.

Info afkomstig van Extern

Het is mogelijk dat u binnenkort een e-mail ontvangt van e-Health met de melding dat uw e-Healthcertificaat vervalt. Hierbij is het van belang na te zien wanneer dit certificaat precies vervalt.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wij ontvingen volgende tip vanuit een gemeentebestuur: het ondertekenen van het rijgeschiktheidsattest voor een aangepast rijbewijs dient in het blauw te gebeuren.

Indien dit niet het geval is, moet het attest opnieuw ingevuld worden.

Info afkomstig van Extern

In de komende maanden starten verschillende gemeenten/steden een rookstopcursus in groep onder begeleiding van een erkende tabakoloog. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Eind vorige week werden de omzendbrieven met de nieuwe regelgevingen omtrent het voortraject diabetes rondgestuurd vanuit het RIZIV.

Pagina's