Nieuwsoverzicht

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Onlangs werd in de Medicomut beslist dat de verschillende mutualiteiten de huisartsen lijsten zouden bezorgen van de patiënten met een zorgtraject (patiënt naam ,voornaam , adres ,  rijksregisternummer , type zorgtraject en  startdatum van het zorgtraject) voor de regist

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Wanneer de diagnose diabetes met de patiënt besproken wordt, is het van belang eveneens het aangepast rijbewijs te bespreken.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

U hoorde ongetwijfeld al dat het RIZIV volop bezig is met gegevensverzameling in kader van de evaluatie van de zorgtrajecten.

Pagina's