Nieuwsoverzicht

Info afkomstig van Extern

De firma Menarini Diagnostics laat weten dat de glucosemeter GlucoMen areo, de GlucoMen areo Sensor, de GlucoJect Dual Plus prikpen en de bijhorende lancetten 33G vanaf 20/07/16 terugbetaald zijn voor diabetespatiënten in een zorgtraject.

Info afkomstig van Extern

U kent ongetwijfeld veel patiënten die gebaat zijn met meer laagdrempelige, dagelijkse beweging als deel van een gezonde leefstijl? In de loop van het voorjaar van 2017 kan u als huisarts patiënten doorverwijzen naar deskundige coaches.

Info afkomstig van Extern

Op 8 september 2016 organiseert Kenniscentrum Eetexpert in Leuven haar jaarlijkse kennisdag. Hieronder kunt u meer info vinden. 

 

 

 

De stukjes van de puzzel voor écht maatwerk in preventie en zorg

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Graag herinneren wij de diabeteseducatoren aan de samenwerkingsovereenkomst educator – conventie – LMN:

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Recent werd de nieuwe diabetesconventie goedgekeurd. Dit houdt enkele wijzigingen in.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De update van de steekkaarten (versie 2016) staat vandaag online.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op de provinciale navorming voor apothekers over de zorgtrajecten telden we zo'n 125-tal aanwezigen! We kunnen dus zeker en vast van een succes spreken.

Info afkomstig van Extern

Recent is in Brugge (zoals reeds eerder in Antwerpen, Gent en andere steden) het initiatief TeJo van start gegaan. Het is een laagdrempelige hulpverlening aan jongeren (10-20 jaar), gratis, anoniem als gewenst inzake emotionele problemen. Het wordt door professionelen vrijwillig aangeboden.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Onze online nieuwsbrief voor mei is de deur uit! Kreeg u deze niet in uw mailbox? Geef ons gerust een seintje! Via deze link kunt u de nieuwsbrief alvast lezen: nieuwsbrief mei 2016.

 

 

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op 31 mei is het volgens jaarlijkse traditie Wereld Anti-tabaksdag. Het centrale thema dit jaar is ‘plain packaging’ of de ‘neutrale pakjes’. Neutrale pakjes hebben geen merkspecifieke eigenschappen.

Pagina's