Waarom uw patiënt includeren in een zorgsysteem?

De doelstellingen van een zorgsysteem zijn:

  • de aanpak, behandeling en opvolging van de patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van zijn specifieke situatie.
  • de dialoog stimuleren zodat patiënten een zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan. Dit gebeurt onder andere door de opmaak een persoonlijk zorgplan.
  • een optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners.
  • de kwaliteit van zorg optimaliseren.