Zorgsystemen

De verschillende zorgsystemen werden samengevat door de Diabetes Liga in bijgevoegde brochure.

Bij vragen over de regelgeving kunt u steeds bij ons terecht.